X

A. Kötelezettségvállalásunk az Adatvédelem iránt

Személyes adatainak biztonsága és védelme fontos számunkra. Az üzleti tevékenységeinket az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos érvényben lévő törvényeknek megfelelően végezzük. Ezt az Adatvédelmi szabályzatot azért hoztuk létre, hogy tanúbizonyságot adjunk minden egyes személy adatvédelme és adatbiztonsága iránti elkötelezettségünkről. A jelen Adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan kezeljük azokat az információkat, amelyek az Ön közvetlen vagy közvetett azonosítására használhatók fel („Személyes adatok”).

Az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelési programunk magában foglalja az egyértelmű felhatalmazások és beleegyezések, az EU-s általános szerződési feltételek, mintaszerződések/átruházási megállapodások, adatvédelmi elvek, adatvédelmi nyilatkozatok, adatvédelmi szabályzatok és országspecifikus nyilvántartásba vételek és iktatások teljesítését is. A jelen Adatvédelmi szabályzat kiterjed a www.sivantos.comhonlapra és minden vonatkozó Sivantos honlapra (egyenként mint „Honlap”, együttesen mint „Honlapok”), valamint szoftveralkalmazásra („Alkalmazások”), melyet a Sivantos szolgáltat.

B. Mikor alkalmazandó a jelen Adatvédelmi szabályzat?

A jelen Adatvédelmi szabályzat az Ön által számunkra megadott Személyes adatokra (pl. neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe) vagy az alábbiak szerint az Ön Személyes adataiból levezetett információkra vonatkozik.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat angol és nem angol változata között (ahol a helyi szükségletek kielégítése végett fordításra került sor) eltérések mutatkoznának, a jelen Adatvédelmi szabályzat angol változata az irányadó az alkalmazandó törvények által megengedett mértékig.

C. Az adatok kezelője

Az adatok kezelője a Sivantos. Mindazon esetekben, ahol regisztrációs vagy beleegyező nyilatkozattal találja magát szemben Honlapjainkon vagy valamely Alkalmazásunk használata során, az adatkezelő kiléte változhat, amely nem lehet más, mint a Sivantos Pte. Ltd. vagy annak kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata (együttesen „Sivantos”) attól függően, hogy mi az aktuális ajánlat, mi az adatgyűjtés célja, ill. az adatok hol kerülnek gyűjtésre és hol lehetnek azok feltüntetve az alkalmazandó regisztrációs vagy beleegyezési űrlapon. Kérdéseivel forduljon Adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi e-mail címen: dpo@sivantos.com.

D. Miért kell megadnom Személyes adataimat?

Általánosan követendő irányelvként az Ön bárminemű beleegyezését és az alábbiakban az Ön bármely Személyes Adatának megadását illetően kijelentjük, hogy mindezek önkéntes alapon történnek és bármikor visszavonhatja őket a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint.

Honlapjainkon és Alkalmazásainkon keresztül kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulásával gyűjtünk Önre vonatkozó Személyes adatokat (pl. regisztrációk, felmérések útján) vagy amennyiben ehhez beleegyezését adja vagy ha azt engedélyezik az érvényben lévő törvények és előírások Személyes adatainak védelme érdekében.

E. Milyen célból kerülnek Személyes adataim felhasználásra?

Személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzatban, regisztrációs űrlapjában vagy beleegyezési nyilatkozatában megfogalmazottak szerint dolgozzuk fel. További tájékoztatás található erről az alábbi Felhasználás célja részben.

F. A Személyes adatok feldolgozási ideje.

Mindazon helyeken, ahol feldolgozásra és felhasználásra kerülnek az Ön Személyes adatai a jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében vagy ahogy azt a törvény lehetővé teszi, Személyes adatait (i) kizárólag addig tároljuk, amíg az szükséges a jelen Adatvédelmi szabályzatban előírtak szerint vagy (ii) amíg Ön nem kifogásolja Személyes adatainak további felhasználását (olyan esetben, ahol jogos érdekünkben áll az Ön Személyes adatainak a használata), vagy (iii) amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését (abban az esetben, ha Ön beleegyezését adta nekünk Személyes adatainak a felhasználására). Mindazonáltal, ahol a kötelező érvényű jogszabály értelmében hosszabb időszakra kell megtartanunk Személyes adatait vagy ahol Személyes adatai szükségesek érvényesítés vagy jogi követelések elleni védekezés céljából, mindaddig megtartjuk Személyes adatait, amíg a vonatkozó megőrzési időtartam lejár vagy amíg a kérdéses igénylések nem kerülnek rendezésre.

G. Hol kerülnek Személyes adataim feldolgozásra?

Cégek egy nemzetközi csoportjának részeként kapcsolt vállalkozásaink és leányvállalataink vannak az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül és kívül egyaránt. Ennek következtében, a jelen Adatvédelmi szabályzat céljainak értelmében felhasználásra vagy feldolgozásra kerülő Személyes adatait továbbíthatjuk kapcsolt vállalkozásaink és leányvállalataink felé, amelyek az EGT-n kívüli országokban székelnek, beleértve olyan országokat is, amelyekben  az adatvédelem olyan szabályozási szintje van érvényben, amely nem hasonlítható össze az EGT-ben meglévő adatvédelemmel     . Minden ilyen adattovábbítás Vállalatközi Egyezményeinken alapszik, melyeknek alapjául szolgálnak az Általános Szerződési Feltételek (a 87/2010/EC EU Bizottsági Határozat vagy annak bármely jövőbeni változata) annak érdekében, hogy szerződéses úton biztosítsák, hogy Személyes adatai az EGT-n belül érvényes adatvédelmi szintnek megfelelnek.

H. Milyen jogokkal rendelkezem?

Általános. Bármikor kérhet információkat arra vonatkozólag, hogy mely Személyes adatai kerülnek feldolgozásra, valamint kérheti ezen Személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Kérjük azonban, vegye figyelembe, hogy kizárólag olyan esetben törölhetjük Személyes Adatait, ha nincs törvényi kötelezettségünk vagy alapvető jogunk nem fűződik azok megőrzéséhez. Szíveskedjen szem előtt tartani, hogy amennyiben Személyes Adatai törlését kéri tőlünk, nem fogja tudni tovább használni a vonatkozó Honlapokat, Alkalmazásokat vagy bármely kapcsolódó Sivantos szolgáltatást, amelyhez szükséges, hogy a Sivantos használja Személyes adatait.

Másolat kérése. Amennyiben felhasználjuk Személyes adatait az Ön beleegyezése alapján vagy egy Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében, úgy kérhet tőlünk a megadott Személyes adatokról egy másolatot. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen az e-mail címen: apps@sivantos.com és adja meg a Személyes adatokat ill. a formátumot, amelyben szeretné megkapni a Személyes adatokat.

A Személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog / A használat korlátozása. Kérheti tőlünk, hogy az alábbiak bármelyikének fennállása esetén korlátozzuk Személyes adatainak bármilyen jellegű feldolgozását: (i) tájékoztat minket, hogy az Önről tárolt Személyes adataink nem helyesek (ilyen esetekben megőrizhetjük ezen Személyes adatait pontosságuk ellenőrzése végett), (ii) nincsenek meg a jogi alapjaink Személyes adatai feldolgozására vagy (iii) Ön kifogásolja az alábbi L rész szerinti jogos érdekünk alapján történő Személyes adatainak feldolgozását.

Panasz benyújtásához való jog. Amennyiben oka van azt hinnie, hogy Személyes adatait nem a jelen Adatvédelmi szabályzat követelményeinek vagy az érvényben lévő  EGT adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel, úgy is dönthet, hogy panaszt nyújt be az EGT azon országának adatvédelmi hatóságához, amelyben Ön lakik vagy pedig az érintett Siventos entitás telephelye szerinti ország vagy állam vonatkozó adatvédelmi hatóságához.

I. További korlátozások és sajátos rendelkezések

A honlap gyermekek részéről történő használata. Ez a honlap nem 16 éven aluli személyek kiszolgálására készült. Amennyiben Ön 16 éven aluli, úgy nem regisztrálhat és nem veheti használatba ezt a honlapot.

További honlapokra mutató linkek. Ez a honlap idegen (nem Sivantos cégekhez tartozó) honlapokra mutató linkeket tartalmazhat. A Sivantos nem vállal felelősséget a Sivantoson kívüli honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmaiért. Ezért arra kérjük, hogy gondosan olvassa el az ilyen idegen honlapok adatvédelmi nyilatkozatait.

J. Technikai eszközök használata (pl. cookie-k).

Nem Személyes adatok automatikus gyűjtése

Amikor felkeresi Honlapjainkat vagy használatba veszi Alkalmazásainkat, automatikusan (azaz, nem regisztráció útján) begyűjtünk nem személyes jellegű adatokat (pl. a használt internetes böngésző vagy operációs rendszer, a Honlapok tartományneve, ahonnan felkeresett, látogatások száma, a honlapon töltött átlagos időtartam, megtekintett oldalak). Az efféle adatokat felhasználhatjuk és megoszthatjuk a kapcsolt vállalkozásokkal és leányvállalatokkal a Honlapok és Alkalmazások teljesítményének, tartalmainak vagy megjelenésének jobbá tétele érdekében.

„Cookie-k” ─ A számítógépén automatikusan tárolt információk

Honlapjaink vagy Alkalmazásaink használata során bizonyos adatokat tárolhatunk számítógépén „cookie” formájában annak érdekében, hogy Honlapjaink vagy Alkalmazásaink legközelebbi használata alkalmával automatikusan felismerhessük számítógépét. A cookie-k sokféleképpen lehetnek segítségünkre, mint például az által, hogy lehetővé teszik Honlapjaink és Alkalmazásaink testreszabását az Ön érdeklődési köreihez vagy jelszavának tárolását, hogy megkíméljük a minden alkalommal történő újbóli belépéstől. Amennyiben nem szeretne cookie-kat fogadni, úgy kérjük, állítsa be internetes böngészőjét, hogy minden cookie-t töröljön számítógépe merevlemezéről, blokkolja az összes cookie-t vagy kapjon figyelmeztetést mielőtt egy cookie tárolásra kerülne.

Adobe Analytics

Honlapjainkon és Alkalmazásainkban névtelenített információkat tárolunk az Adobe Analytics eszköz segítségével. Az Adobe Analytics névtelenül tárol és elemez különféle adatokat, beleértve Honlapjainkat és metaadatokat, Honlapjainkhoz kapcsolódó honlapokat, a látogatás időpontját és a használt böngészőt. Mindezek a Honlapok optimalizálása érdekében kerülnek felhasználásra és az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem kapcsolódnak Személyes adatokhoz. Mindezzel együtt Ön kifogásolhatja az effajta adatgyűjtést és elutasíthatja a Honlapok jövőbeni látogatását, ha követi az alábbi linket. A webes elemzési szolgáltatás úgyszintén használ cookie-kat, melyek számítógépén kerülnek tárolásra és lehetővé teszi a Honlapok Ön általi használatának elemzését. Honlapjaink Ön által történő használatáról cookie-k generálnak információkat, melyek kizárólag anonim formában kerülnek továbbításra a webes elemzési szolgáltatás egyik kiszolgálójára, ahol megőrzésre kerülnek.

Ön blokkolhatja, hogy az Adobe cookie által generált adatokat gyűjtsön vagy dolgozzon fel Honlapjaink Ön által történő használatával kapcsolatosan, ha az alábbi linken közli elutasítási szándékát. http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics

Honlapjaink a Google Analytics-et használják, amely a Google Inc. („Google”) által biztosított webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics cookie-kat használ, melyek szövegfájlokként kerülnek elhelyezésre számítógépén, hogy segítsenek a weboldalnak elemezni, a felhasználók miként használják Honlapjainkat, A cookie révén Honlapjaink Ön által történő használatáról generált információk rendszerint továbbításra kerülnek a Google-hoz, ahol az egyesült államokbeli kiszolgálókon tárolják azokat. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím továbbításra a Google valamely AEÁ-beli kiszolgálójához, ahol rövidített formátumba kerül. Kérésünkre a Google ezt az információt az alábbi célokra használja fel: Honlapjaink Ön által történő használatának kiértékelése, Honlapjaink aktivitásáról jelentések készítése Honlapkezelők számára, egyéb szolgáltatások biztosítása a Honlapaktivitással és internethasználattal kapcsolatosan. Az Ön böngészőjén keresztül a Google Analytics által továbbított IP-címhez nem társul egyéb Google adat. Elutasíthatja a cookie-k használatát, ha böngészőjében kiválasztja a megfelelő beállításokat, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, úgy valószínűleg nem fogja tudni Honlapjaink teljes funkcionalitását kihasználni. Továbbá, meggátolhatja a cookie által generált és Honlapjaink Ön által történő használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet) gyűjtését a Google által, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőbeli beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

K. Biztonság

Hogy személyes adatait megvédhessük a véletlenszerű vagy jogtalan megsemmisítéssel, elvesztéssel vagy megmásítással, valamint a jogtalan közzététellel vagy hozzáféréssel szemben, technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk.

L. A használat célja

Az alábbi esetekben megengedett, hogy feldolgozzuk Személyes adatait az érvényben lévő adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

a) A kért termékek vagy szolgáltatások biztosítása. Amennyiben termékeket vagy szolgáltatásokat rendel meg tőlünk, úgy Személyes adatait (pl. név, (e-mail) cím, telefonszám, cég neve és címe, hitelkártya száma vagy banki adatok) kizárólag megrendelésének feldolgozása vagy a kért termékek vagy szolgáltatások biztosítása céljából használjuk fel. Ez szintén magában foglalhatja a csevegés funkció, kapcsolatfelvételi űrlapok, e-mailek vagy telefon révén Ön által kezdeményezett beszélgetések adatait. A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében az „termékek és szolgáltatások” magukban foglalják a Sivantos hallókészülékeket és a vonatkozó szolgáltatásokat, webes szolgáltatásokat, ajánlatokat, vetélkedőket, egyéb tartalmakat, nem kereskedelmi jellegű hírleveleket, oktatóanyagokat, képzéseket és eseményeket.

b) Kommunikáció. Rendszeresen kapcsolatot tartunk fenn e-mail útján az termékeinket vagy kapcsolódó szolgáltatásainkat igénybe vevő felhasználókkal, valamint telefonos kalpcsolattartást is gyakorolunk az ügyfelek panaszainak megoldása vagy gyanús ügyletek kinyomozása érdekében. E-mail címét felhasználhatjuk fióknyitás visszaigazolása, fizetési értesítések küldése, termékeinket és szolgáltatásainkat érintő változásokról szóló információk küldése és a jogszabályok által előírt értesítések és egyéb közlések küldése céljából. Felhasználóink rendszerint nem utasíthatják el ezeket a közlési formákat, melyek nem kereskedelmi jellegűek, hanem pusztán az érintett üzleti kapcsolat szempontjából szükségesek.

c) Megfelelés. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a megfelelés biztosítása érdekében tárolhatunk és a Sivantos-tagok között kicserélhetünk minden olyan információt, amely Személyes adatainak feldolgozására vagy felhasználására vagy kereskedelmi célú anyagok fogadására vonatkozó választásainak nyomon követését szolgálja.

d) A Sivantos jogos érdeke. Az alábbiakban az e)-től a g) alpontig terjedően ismertetett felhasználási esetek mindegyike az Ön Személyes adatainak feldolgozását vagy felhasználását szolgáló jogi érdekünknek részét képezi. Amennyiben Ön nem ért egyet ezzel a kikötéssel, úgy az alább leírtak szerint kifogásolhatja Személyes adatainak általunk történő feldolgozását vagy felhasználását.

e) Kérdőívek és közvélemény-kutatások. Meghívhatjuk Önt, hogy részt vegyen kérdőíves felmérésekben és közvélemény-kutatásokban. Ezeket a kérdőívek és közvélemény-kutatások rendszerint úgy vannak kialakítva, hogy minden Személyes Adat megadása nélkül megválaszolhatók. Ha mindazonáltal Ön Személyes adatokat adna meg egy kérdőíves felmérés vagy közvélemény-kutatás során, úgy az effajta Személyes adatokat felhasználhatjuk a Sivantos termékek és szolgáltatások javítására.

f) Névtelenített adathalmazok létrehozása. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében megadott Személyes adatokat névteleníthetjük névtelenített adathalmazok létrehozása céljából, melyek a későbbiekben a Sivantos termékek és szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra.

g) Telefonbeszélgetések és csevegések rögzítése a minőség javítása céljából. A telefonbeszélgetések vagy csevegések esetében rögzíthetjük ezeket a hívásokat (miután Önt megfelelőképpen tájékoztattuk a hívás alatt és a rögzítés megkezdése előtt) vagy csevegéseket szolgáltatásaink javítása érdekében.

h) Kifogásolási jog. Ön bármikor kifogást emelhet az ellen, hogy Személyes adatait a fenti célokra használjuk fel. Ha Ön ezt megteszi, mi megszüntetjük Személyes adatainak a fenti célokból történő felhasználását és eltávolítjuk azokat a rendszerekből, hacsak nincs engedélyünk az effajta Személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghagyott egyéb célokból történő felhasználására vagy egy, a Személyes adatainak további feldolgozását szorgalmazó kényszerítő erejű jogos érdeket állapítunk meg vagy mutatunk ki (olyan esetekben, ahol ezt megkövetelik a kötelező érvényű helyi jogszabályok, mint pl. adózási célokból stb.).

A következő esetekben kizárólag az Ön előzetes hozzájárulását követően használjuk fel Személyes adatait az alábbiakban megadottak szerint.

a) A Sivantos termékekről és szolgáltatásokról szóló hírek. Felhasználhatjuk nevét, e-mail és postai címét, telefonszámát és munkaadójára vonatkozó alapadatokat (név és cím) annak érdekében, hogy folyamatos tájékoztatással szolgálhassunk a legújabb termékhírekről és a Sivantos termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb információkról (beleértve a kereskedelmi jellegű hírleveleket), valamint a Sivantos eseményeiről és hogy Honlapjainkon lényeges tartalmakat jeleníthessünk meg.

b) Személyes adatainak továbbítása más Sivantos cégek felé. Személyes adatait továbbíthatjuk más entitások felé a Sivantoson belül. Ilyen esetekben ezek az entitások Személyes adatait a fent leírtakkal megegyező célokból és feltételekkel fogják felhasználni.

M. Kérdések és megjegyzések

A személyes adatainak áttekintésére ill. bármely pontatlanság helyesbítésére, módosítására vagy törlésére irányuló indokolt kérésekre válasszal szolgálunk. Effajta kérések esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az apps@sivantos.come-mail címen.

Ha panasza van azzal kapcsolatosan, hogy miként kezeljük személyes információt, úgy felveheti a kapcsolatot azzal a személlyel, részleggel vagy hivatallal, amellyel ügyeit intézte. Továbbá, felveheti a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel, dpo@sivantos.com és a felelős adatvédelmi személyzet ésszerű időhatárokon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

A jelen Adatvédelmi szabályzat időnként frissítéseknek és módosításoknak lehet alávetve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy mindig naprakészen lehessen.  Honlapjainknak és Alkalmazásainknak az Ön részéről történő folyamatos vagy további használatával elfogadottnak tekinti a javított vagy módosított Adatvédelmi szabályzatot. Honlapjaink és Alkalmazásaink látogatásával vagy használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzat aktuális változatát. Ha nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzattal, kérjük, ne vegye igénybe Honlapjainkat és Alkalmazásainkat.