X

Az első forduló pályázati anyagainak beérkezési határidejét meghosszabbítottuk! Új határidő: 2019. május 15.

A Sivantos Kft. (a Signia hallókészülékek gyártója) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben pályázatot hirdet nagyothalló fiatalok számára.

Melyek a pályázat céljai?

1. Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy a hallókészüléket viselő, nagyothalló fiatalok ugyanúgy képesek sikeresen helytállni a tanulásban és a munkában, mint az ép hallású társaik. Ezért olyan példaképeket keresünk, akik arcuk és nevük vállalásával a nyilvánosság előtt is bemutatkoznának. A példaképek történetét megjelenítjük egyebek között a SINOSZ ill. a Signia hallókészülékek honlapján és Facebook-oldalán.

2. Szeretnénk a nyilvánosságot vállaló, ambíciózus pályázók példájával bátorítani azokat a nagyothalló fiatalokat és családtagjaikat, akik aggódnak amiatt, hogy a hallássérülés hátráltathatja őket céljaik elérésében.

3. Szeretnénk támogatni a pályázók egyikének* továbbtanulását azáltal, hogy biztosítjuk számára a ma elérhető legmodernebb hallástechnológiát képviselő, az egyéni hallásigényeket legjobban kielégítő Signia hallókészülékeket, továbbá az opcionális tartozékok egyikét.

*A pályázók közül szakmai bírálóbizottság választja ki azt a személyt, akinek a továbbtanulását hallásjavító eszközökkel támogatjuk. A számára legmegfelelőbb hallókészülékeket orvosi javaslat alapján, az egyéni igények figyelembevételével a Signia Hallásközpont audiológus szakembere választja ki, majd próbahordásra kerül sor. Amennyiben a próbahordást követően a kipróbált hallókészülékek egyike sem megfelelő a kiválasztott pályázó számára, fenntartjuk a jogot arra, hogy a pályázók közül másik személyt válasszunk.
Az OEP-támogatásra való jogosultságot ez nem érinti, hiszen az eszközöket a Signia hallókészülékek gyártója biztosítja. A pályázaton elnyert eszközök utáni adó- ill. járulékfizetési kötelezettség is a gyártót terheli.

Meddig és hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázat 2019-ben kétfordulós. Az első forduló pályázati anyagainak beérkezési határideje: 2019. május 15. A késedelmesen beérkező dokumentumokért nem tudunk felelősséget vállalni.

A pályázat I. fordulójára beadandó dokumentáció:

  • Kitöltött jelentkezési lap: kizárólag Word dokumentumot fogadunk el!
  • Tanulmányok folytatását igazoló dokumentumok
  • Díjak / oklevelek másolata*

*Nem kötelező

E-mail cím: igazgato@sinosz.hu

Az első fordulóban pályázók közül szakmai zsűri választja ki azokat, akiket 2019-ben példaképnek jelölünk.
A pályázat második fordulójában a példaképnek jelölt fiatalokat megkérjük arra, hogy válaszoljanak a hallókészülék-viseléssel kapcsolatos kérdésekre, valamint csatoljanak egy fél évnél nem régebbi hallásgörbét. A szakmai zsűri a válaszaik és a hallásgörbéjük értékelésével, orvosi és gyártói szempontok alapján választja ki azt a pályázót, akinek a legtöbbet segíthetnek a felajánlott készülékek.

A második forduló pályázati anyagainak beérkezési határideje: 2019. május 31. A késedelmesen beérkező dokumentumokért nem tudunk felelősséget vállalni.

A pályázat II. fordulójára beadandó dokumentáció:

  • Kitöltött kérdőív: kizárólag Word dokumentumot fogadunk el!
  • Fotó a pályázóról
  • Fél évnél nem régebbi hallásgörbe**

**A pályázók kérésére a hallásvizsgálatot díjmentesen elvégezzük a budapesti Signia Hallásközpontokban. Máshol készült hallásgörbét is elfogadunk.

A pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani! A kitöltött jelentkezési lapot és kérdőívet Word dokumentumként, a pályázóról készült fotót valamilyen képformátumban kérjük benyújtani. A tanulmányok folytatását igazoló dokumentumot, a hallásgörbét és a díjak, oklevelek másolatát beszkennelve, vagy lefotózva kérjük csatolni.

Ki pályázhat és milyen feltételekkel?

A pályázaton 18-30 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek vagy szakképzésben (felnőttképzésben) vesznek részt, vagy még csak tervezik, hogy továbbtanulnak.

A pályázaton való indulás feltétele a 2019. évre érvényes SINOSZ tagsági viszony. Amennyiben a pályázó még nem tag, a pályázat benyújtása előtt lehetősége van belépni a Szervezetbe.

A kiválasztott példaképek ill. a hallókészülék-ellátásra kiválasztott személy vállalják, hogy nevüket, fényképüket és történetüket nyilvánosságra hozzuk.

A pályázat második fordulójában hallókészülék-ellátásra kiválasztott személy vállalja, hogy személyesen megjelenik a várhatóan 2019. szeptember 24-én megrendezésre kerülő díjátadón. A végleges dátumról és időpontról értesítést küldünk. Ezen kívül vállalja, hogy a későbbiekben egy vele készített interjúban beszámol az új hallókészülékével kapcsolatos tapasztalatairól.

Hogyan és mikor történik a példaképek és a díjazott kiválasztása?

Az első fordulóban beérkező pályázatok közül szakmai bizottság választja ki a példaképeket 2019. április 30-ig. A második fordulóban kitöltött kérdőívek alapján háromfős szakmai bizottság választja ki azt a pályázót, akinek továbbtanulását hallásjavító eszközökkel támogatjuk. A díjazott pályázó vállalja, hogy 2019. június 15. és 2019. szeptember 6. között kb. 3-4 alkalommal, előre egyeztetett időpontokban hallókészülék-próbákon vesz részt a Signia Hallásközpontban, Budapesten. Amennyiben a próbahordást követően egyik hallókészülék sem megfelelő a kiválasztott pályázó számára, a szakmai bírálóbizottság a pályázók közül másik személyt választ.

A díjátadó várható időpontja: 2019. szeptember 24.

További információk:

www.signia.hu/palyazat2019

https://sinosz.hu/nagyothallo-fiatalok-figyelem-iden-is-palyazhattok/

e-mail: igazgato@sinosz.hu

A kiíró szervezetek fenntartják a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül sikertelennek minősítsék.