X

A Siemens és Signia hallókészülékek gyártója a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben pályázatot hirdet nagyothalló fiatalok számára.

Melyek a pályázat céljai?

1. Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy a hallókészüléket viselő, nagyothalló fiatalok ugyanúgy képesek sikeresen helytállni a tanulásban és a munkában, mint az ép hallású társaik. Ezért olyan példaképeket keresünk, akik arcuk és nevük vállalásával a nyilvánosság előtt is bemutatkoznának. A példaképek történetét megjelenítjük egyebek között a SINOSZ ill. a Signia hallókészülékek honlapján és Facebook-oldalán.
2. Szeretnénk a nyilvánosságot vállaló, ambíciózus pályázók példájával bátorítani azokat a nagyothalló fiatalokat és családtagjaikat, akik aggódnak amiatt, hogy a hallássérülés hátráltathatja őket céljaik elérésében.
3. Szeretnénk támogatni a pályázók egyikének* továbbtanulását azáltal, hogy biztosítjuk számára a ma elérhető legmodernebb hallástechnológiát képviselő, az egyéni hallásigényeket legjobban kielégítő hallókészülékeket, továbbá az opcionális tartozékok egyikét.

*A pályázók közül szakmai bírálóbizottság választja ki azt a személyt, akinek a továbbtanulását hallásjavító eszközökkel támogatjuk. A számára legmegfelelőbb hallókészülékeket orvosi javaslat alapján, az egyéni igények figyelembevételével a Signia Hallásközpont audiológus szakembere választja ki, majd próbahordásra kerül sor. Amennyiben a próbahordást követően egyik hallókészülék sem megfelelő a kiválasztott pályázó számára, fenntartjuk a jogot arra, hogy a pályázók közül másik személyt válasszunk. Az OEP-támogatásra való jogosultságot ez nem érinti, hiszen az eszközöket a Siemens és Signia hallókészülékek gyártója biztosítja. A pályázaton elnyert eszközök utáni adó- ill. járulékfizetési kötelezettség is a gyártót terheli.

Ki pályázhat és milyen feltételekkel?

A pályázaton 18-30 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek vagy szakképzésben (felnőttképzésben) vesznek részt vagy még csak tervezik, hogy továbbtanulnak.

A pályázaton való indulás feltétele a 2017. évre érvényes SINOSZ tagsági viszony. Amennyiben a pályázó még nem tag, a pályázat benyújtása előtt lehetősége van belépni a Szervezetbe.

A kiválasztott példaképek ill. a hallókészülék-ellátásra kiválasztott személy vállalják, hogy nevüket, fényképüket és történetüket nyilvánosságra hozzuk.

A hallókészülék-ellátásra kiválasztott személy vállalja, hogy személyesen megjelenik a várhatóan 2017. novemberében megrendezésre kerülő sajtótájékoztatón. A pontos dátumról értesítést küldünk. Ezen kívül vállalja, hogy a későbbiekben (előre egyeztetett időpontban) egy vele készített interjúban beszámol az új hallókészülékével kapcsolatos tapasztalatairól.

Meddig és hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázatot kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani! A kitöltött jelentkezési lapot word dokumentumként, a pályázóról készült fotót valamilyen képformátumban kérjük benyújtani. A tanulmányok folytatását igazoló dokumentumot, a hallásgörbét és a díjak, oklevelek másolatát beszkennelve, vagy lefotózva kérjük csatolni. A pályázat beérkezésének határideje 2017. június 15. A késedelmesen beérkező dokumentumokért nem tudunk felelősséget vállalni.

E-mail cím: igazgato@sinosz.hu

A pályázatra beadandó dokumentáció:

  • Kitöltött jelentkezési lap: kizárólag word dokumentumot fogadunk el!
  • Fotó a pályázóról
  • Tanulmányok folytatását igazoló dokumentumok
  • Fél évnél nem régebbi hallásgörbe*
  • Díjak / oklevelek másolata**

*A pályázók kérésére a hallásvizsgálatot díjmentesen elvégezzük a budapesti Signia Hallásközpontokban. Máshol készült hallásgörbét is elfogadunk.
**Nem kötelező

Hogyan és mikor történik a példaképek és a díjazott kiválasztása?

A kiválasztást egy háromfős szakmai bizottság végzi el 2017. július 15-ig. A díjazott pályázó vállalja, hogy 2017. július 15. és 2017. szeptember 30. között kb. 3-4 alkalommal, előre egyeztetett időpontokban hallókészülék-próbákon vesz részt a Signia Hallásközpontban, Budapesten. Amennyiben a próbahordást követően egyik hallókészülék sem megfelelő a kiválasztott pályázó számára, a szakmai bírálóbizottság a pályázók közül másik személyt választ.

A példaképekre is a bizottság tesz javaslatot.

A díjátadó várható időpontja: 2017. november 11.

További információk:

e-mail: igazgato@sinosz.hu
www.sinosz.hu
www.signia.hu/palyazat2017

A kiíró szervezetek fenntartják a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül sikertelennek minősítsék.