X
2016-10-25

Gratulálunk példaképeinknek - bemutatjuk Bacsa Dávidot

Dávid latin, ógörög és héber nyelvekből sikeresen nyelvvizsgázott, idén jelentkezett a PPKE-HTK doktori iskolájára és annak Kánonjogi Posztgraduális programjára...

Dávid Szegeden nőtt fel. Kilenc évesen arcüreggyulladást kapott, ami károsította a hallóidegét. A bal fülében hallásmaradvány van, a jobbon azóta hallókészüléket hord. Halló gyermekekkel együtt járt általános és középiskolába, mikrobiológia szakosként érettségizett. 2010-ben római katolikus papnövendéknek jelentkezett, Szeged-Csanádi Egyházmegyésként a budapesti előkészítő év papnövendéke lett. 2011-től Veszprémi Főegyházmegyés papnövendékként a budapesti Központi Papnevelő Intézetben folytatta tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

Bacsa Dávid

Latin, ógörög és héber nyelvekből sikeresen nyelvvizsgázott, idén jelentkezett a PPKE-HTK doktori iskolájára és annak Kánonjogi Posztgraduális programjára. 2021-ben szerezheti meg a kánonjogi doktorátust. Hobbija a tenisz és az irodalom. Versei papi szemináriumi folyóiratokban és az Új Ember című hetilapban is megjelentek már.

Édesanyjától megtanulta a jelnyelvet. 2010 óta részt vesz a Katolikus Hallássérült Pasztoráció munkájában. Hallássérült felnőtteknek tart bibliaórákat és hittant. Rendszeresen ministrált jelnyelven a budapesti Piarista Gimnázium kápolnájában a hallássérülteknek tartott szentmiséken, az idei diakónussá szentelését követően igeliturgiákat tart ugyanott. Egy nagyothallók számára szervezett lelkigyakorlat és a hallássérült gyermekek hittantáborának szervezésében is részt vesz. Szakdolgozatában fontos helyet foglal el „a depressziókezelés az istenkapcsolat ápolásával” témaköre, szeretné a hallássérülteknek is átadni a hitből fakadó lelki kiegyensúlyozottságot.

A díjátadóról itt olvashat…

A 2016-os pályázati felhívás elérhető itt…